Nevýhody kondenzačního způsobu

Nevýhodou, můžeme-li to tak vůbec říct, je spotřeba elektrické energie. Dále to může být hluk ventilátoru a nutnost včas vynášet zkondenzovanou vodu (pokud nepoužijeme jeden z mnoha modelů, které jde napojit hadicí přímo na domovní odpad). Musíme samozřejmě počítat s tím, že odvlhčovač zabere nějaký prostor a budeme-li ho občas podle potřeby přemisťovat, jsou větší modely docela těžké. Některé ale mají kolečka ke snadné manipulaci.

Výhody

Základní výhodou je naprosto jednoznačně vysoká účinnost těchto přístrojů. Není třeba kupovat žádné náplně, fungují zcela spolehlivě a nenápadně, podobně jako třeba chladničky, které využívají stejný fyzikální princip k ochlazování vnitřního prostoru chladnice. Takže tato technologie je prověřená a naprosto spolehlivá. Průchozí vzduch je zahříván jednak při vlastní kondenzaci páry, jednak na kondenzátoru, a tím vlastně sekundárním efektem celého procesu je i přitápění v místnosti.

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.