Rád pomůžete dobré věci

Jste rád součástí skupiny lidí, které není lhostejné, v jakém místě a jak žije a také jak vypadá krajina v jejím okolí. Hned brzy po tom, co jste se zde přistěhoval, jste se začal zajímat o to, jaká místní sdružení zde fungují a do jakých aktivit byste se mohl zapojit. A nejvíce Vám ležela na srdci místní stará chátrající památka – zřícenina středověkého hradu. Ta již je evidentně zřícená natolik, že na ni státní památkové péči příliš nesejde a tak ji nechává vesele chátrat dál. Ovšem Vám to přišlo líto, a říkal jste si, že by se měly alespoň nějak zastřešit poslední dvě zbylé věže, které jsou ještě docela zachovalé.

Oprava hradu

S podobnými nadšenci jste proto v obci uspořádali sbírku a oslovili jste místní firmy, a celá akce Vám naštěstí vynesla dost peněz na to, abyste mohli své plány uskutečnit. Sice s nemalým vlastním přispěním, ale tak už to u podobných akcí bývá, a hlavní je, že účel bude naplněn. Za peníze jste si proto na čas pronajali od firmy zabývající se lešením Praha http://www.schwank-leseni.cz/ jejich konstrukci, zbytky hradu jste zastřešili a k tomu ještě provedli zásadní zednické práce, které zamezily tomu, aby kameny z věží padaly na kolem jdoucí výletníky.